NISS - Nordisk institutt for scene og studio

HØYSKOLE- OG

FAGSKOLESTUDIER

Du er her: Home / Populærmusikk / Ofte stilte spørsmål /

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om populærmusikkstudiet ved NISS

Hvorfor studere populærmusikk på NISS?
NISS tilbyr det eneste rendyrkede studiet i utøvende populærmusikk på høyskolenivå i Norge. Det finnes lignende tilbud i utlandet, men dersom du er interessert i populærmusikk og vil studere i Norge, er NISS stedet. Du er student midt i Oslo, hvor du finner store deler av musikkbransjen og kan delta i den mest pulserende live-scenen i Norden. På NISS vil du skape verdifullt nettverk med andre talentfulle musikere, låtskrivere og artister, og du kan knytte kontakter med fremtidige samarbeidspartnere innenfor lyd, lys, produksjon, film, kunst og teater. Du møter erfarne og dedikerte lærere som er her for deg, og skolen får ofte besøk av ulike gjester og gjestelærere fra bransjen. Musikkmiljøet på NISS har blitt et sted å legge merke til, mange kjente musikere har utviklet sine talenter her. Studieprogrammet har erfaring siden 1995.

Er det vanskelig å komme inn?
Vi tar inn søkere basert på opptaksprøve. Søkerne får vise sine ferdigheter på hovedinstrument, gehør og musikkteori, og vi har en personlig samtale med hver søker, basert på det du skriver i søknaden og viser på opptaksprøven. Teorikravene tilsvarer omtrent det du finner på andre høyskoler, grunnleggende notekunnskap og musikkteori er et nødvendig verktøy. Vi leter etter talent, og vi leter etter studenter som vil arbeide hardt for å oppnå sine mål. For å satse på musikkstudier trenger du en indre motivasjon og kunstnerisk drivkraft, og vilje som holder i motgang. Det er viktig før du søker at du har satt deg inn i studieplanen og hva du vil møte på NISS, siden dette er en «pakke» som til sammen utgjør et helhetlig studieprogram.

Opptakskravene kan du lese mer om her

Hvilken bakgrunn har søkerne?
Unge talenter fra hele Norge søker hos oss. Vi har flest studenter i alderen 19 - 22 år, men også noen litt eldre studenter. Alle må ha fylt 18 år. Godt over halvparten av søkerne har gått musikklinja på videregående skole, og noen har gått på en folkehøgskole med musikklinje, men dette er ikke noe krav. De fleste har mye musikalsk erfaring fra sine hjemsteder, og er motivert for å satse videre for å utvikle seg til et profesjonelt nivå.

Hvordan er studiet bygd opp?
Det er størst mengde undervisning i begynnelsen for å raskt legge et felles grunnlag, og mer og mer praktisk egenarbeid utover i studiet. Det første året har alle de samme emnene, her skal du bygge opp en bred plattform av kunnskap og ferdigheter. På det andre året skal du begynne å spesialisere deg i det du er mest interessert i. Her har du 6 emner sammen med alle, og du velger 3 av 6 emner for fordypning. På det tredje året vil halvparten av studieåret være en praktisk utøvende oppgave, hvor du skal produsere musikk og forberede deg på yrkeslivet. Du har også noen emner sammen med de andre, blant annet Entreprenørskap.

Hvordan kan jeg ta en bachelorgrad?
NISS tilbyr fra høsten 2013 treårig bachelorgrad. Samtidig fortsetter tilbudet om et tredje studieår hos vår samarbeidspartner University of Wolverhampton i England, som vi har hatt siden 2005. Du kan altså velge mellom å ta et treårig studium med bachelorgrad i populærmusikk på NISS, eller kombinere to år i Oslo og ett år i England.

Hvor mye hovedinstrumentundervisning får jeg?
Du får mye undervisning på ditt hovedinstrument: 45 minutter individuelt med din lærer ukentlig, og 90 minutter sammen med resten av din instrumentgruppe. Det er det eneste emnet som er gjennomgående i alle 3 studieår. Dessuten er hovedinstrumentlærerne til stede på konserter for å se studentene i et band på en konsertscene, og alle får individuell tilbakemelding på dette. Det er også flere workshops med gjestelærere. I samspillprosjektene får du veiledning i et band, og du får jobbe i studio med en profesjonell produsent fra bransjen.

Hvordan fordeles praksis og teori?
Vår filosofi er at i et musikkstudium henger teori og praksis nært sammen, det er to sider av samme sak. Teori lar deg forstå strukturer, tankemønstre og håndverk, og skaper fleksibilitet. Praksis handler om enda mer enn å være flink til å spille og synge. Selv om dette ikke er et musikkvitenskapelig studium og heller ikke et pedagogisk, vil du også tilegne deg noen akademiske ferdigheter, og bli utfordret blant annet på faglig refleksjon, å kunne artikulere dine idéer, og se din egen virksomhet i en større kulturell og historisk sammenheng.

Kan jeg som student bruke øvingslokaler på skolen?
Øvingslokaler er tilgjengelige for våre studenter 24 timer i døgnet, 7 dager i uka (utenom ferier). Studentene kan også øve med egne bandmedlemmer selv om disse ikke går på NISS. Vi har 6 lydisolerte øvingsrom for band, noen mindre øvingsrom, produksjonsrom og to mindre studioer. Dessuten samarbeider mange musikk- og lydteknikkstudenter i Lyd-avdelingens studioer.

Her kan du lese mer om fasiliteter ved Avdeling for populærmusikk og fasiliteter ved Avdeling for Lydproduksjon

Er miljøet bra?
Populærmusikkstudiet scorer svært høyt på interne evalueringer, både på faglig nivå og utbytte og på trivsel. Over flere år har rundt 90 % av studentene svart ja på spørsmålet om de kunne anbefale sin utdanning til andre, og de fremhever gjerne både det faglige nivået, tilgangen på dyktige lærere, og det gode studentmiljøet. Vi er ikke større enn at det er ganske enkelt å få oversikt over hvem som er hvem.

Hvilke fordeler ligger det i å være en del av NISS?
I arbeidslivet jobber musikere sammen med andre kunstnere, lydteknikere, tv-folk, lysdesignere, skuespillere osv. Alle disse faggruppene møter du allerede som student på NISS. Vi har flere prosjekter hvor vi jobber tverrfaglig, og studentene bygger egne nettverk, oppdager sammenhenger, gir hverandre kreativ inspirasjon. Mange tidligere studenter sier at nettopp denne kvaliteten ved NISS er av stor verdi etter studiene.

Hvilke kontakter gir skolen til musikkbransjen?
NISS har et bredt kontaktnett i en bransje som gjennomgår spennende endringer. Våre lærere er aktive som musikere, låtskrivere, produsenter, og ressurspersoner i ulike sammenhenger i bransjen. Vi bruker også ulike eksterne musikere og produsenter som veiledere i prosjekter og som gjestelærere. Vi har i mange år hatt Bransjekunnskap som eget emne, og vi arrangerer demopanel og møter med profilerte artister. Det viktigste er kanskje at studentene våre selv skaper nettverk som er med på å forme framtidas musikkbransje.

Kan jeg jobbe ved siden av studiene?
Som student investerer du i din egen framtid og kompetanse, og det krever at du prioriterer studiene foran alt annet mens du går på NISS. Det tar en full arbeidsuke å få maksimalt utbytte av studiene. Studiet forutsetter stor arbeidsinnsats og stiller høye krav til studentene, og gir samtidig studentene mye ansvar og frihet. Mange av våre studenter greier å jobbe noe ved siden av, og det går som regel greit så lenge det ikke kolliderer med undervisning. Det er sjelden undervisning på kveldstid og aldri i helger. Skolen støtter musikkrelatert arbeid (for eksempel spillejobber), hvor det er mulig å søke permisjon hvis man har behov for det.

Får jeg jobb etter å ha studert populærmusikk på NISS?
Du må som regel skape din arbeidsplass selv, og være en entreprenør. Musikk er en levevei for risikotakere, og det er mange som konkurrerer om jobbene. Gode fagkunnskaper, arbeidsmoral og godt nettverk betyr minst like mye som å være flink til å spille eller synge. Studiet på NISS gir deg mulighet til å bygge en faglig bred og fleksibel plattform. Det er veldig mange ulike oppgaver og roller i kulturlivet, og med en musikkbransje i raske endringer åpner det seg nye muligheter. Vi er ikke en "popstjerne-fabrikk" eller ”Fame-skole”, og vi kan ikke love at du får ansiktet ditt på TV eller på avisforsidene. Vi kan heller ikke love at du blir en suksessrik produsent, etterspurt musiker, dyktig kulturskolelærer, internasjonal artist, eller låtskriver med gode royalty-inntekter. Men alt dette og mer til har mange av våre tidligere studenter oppnådd. Du kan lese noen suksesshistorier her, og noen gode råd til de som vil studere på NISS nå. På NISS får du tid konsentrasjon og mulighet til å skape det beste utgangspunkt for å kunne nå målene dine og gjøre drømmer til virkelighet.

Hvordan kan jeg se og høre studentene på NISS?
I kalenderen på NISS sin hjemmeside, og på Facebook- og twitter finner du alltid datoer for våre konserter og andre eventer. Vi har fire store konserter i samarbeid med lyd, lys og prosjektledelse i året. I tillegg har vi jevnlige huskonserter på klubbscenen Skuret, som ligger i samme hus som NISS. Mange studenter spiller jevnlig på konsertscener rundt i byen, og det er alltid noen i live-programmet til by:Larm. På hjemmesida kan du lytte til eksempler på innspillinger fra skolens studio, laget i samspill-prosjektukene.

Collage Musikerutdanningen ved NISS

Skriv ut Skriv ut Tips en vennTips en venn

Aktuelle kurs

Hva skjer?

Få nyhetsbrev fra NISS

Vil du ha oppdatert informasjon om våre arrangementer?

   

Meld deg på vår mailingliste:

 

 

Besøksadresse: Christian Krohgsgt. 2, 0186 Oslo - Postadresse: P.b. 9215 Grønland, 0134 Oslo
Tel: (+ 47) 22 05 75 50 - e-post: post@niss.no