NISS - Nordisk institutt for scene og studio

HØYSKOLE- OG

FAGSKOLESTUDIER

Du er her: Home / Populærmusikk / Opptak /

Opptak til høyskolestudium i Populærmusikk ved NISS

KVALIFIKASJONSKRAV

 • Generell studiekompetanse
 • Søkere som er mellom 19 og 25, som mangler generell studiekompetanse, men mener at de er særlig faglig kvalifisert, kan søke med henvisning til at de fyller spesielle faglige krav. Kompetansen skal beskrives i søknad i tråd med vurderingskriteriene vist nedenfor, og opptakskomiteen vil ut fra dette vurdere om en er søknadskvalifisert eller ikke.
 • Søkere som er mellom 23 og 25 år kan søke dersom de kan dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning, og at 6 sentrale fag fra videregående er bestått, se 23/5-regelen.
 • Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.  En eventuell realkompetanse vil bli vurdert av en opptakskomité som vil legge vekt på utøvende og skapende arbeid innen musikk. Arbeidet føres på CV-en som følger søknad.
           

OPPTAKSPRØVE  

Opptaksprøver til bachelorprogrammet i Populærmusikk ved NISS Høyskole, 2014 finner sted mandag 7.april—onsdag 9.april 2014.

Alle søkere møter mandag 7.april til første prøvespill. Neste dag kl. ca 12:30 kommer det oversikt over hvem som har gått videre til neste runde. Disse møter til teoriprøve samme ettermiddag, og til andre prøvespill inkludert gehørtest og samtale onsdag 9.april. Da er opptaksprøven ferdig, og svar på hvem som tilbys studieplass og hvem som står på venteliste blir sendt ut i uke 17.

           

OPPTAKSPROSESSEN

Første prøvespill, mandag 7.april

Den første prøven inneholder kun hovedinstrument. Du har 15 minutter til disposisjon, inkludert inn-/utrigg, hvor du fremfører hva du selv vil, som du mener presenterer dine ferdigheter på hovedinstrumentet best mulig. Denne prøven vektes som grunnlag for å vurdere om du går videre til neste runde. I første prøvespill vil kommisjonen (to lærere) legge vekt på grunnleggende håndverksmessige og tekniske ferdigheter, samt instrumentbeherskelse.  

Du kan ikke ha med andre musikere, men du kan ta med komp på en lydfil dersom du ønsker det (mobil, mp3-spiller, nettbrett eller laptop med minijack-utgang, du kan også bruke metronom).

   

Tilbakemelding og teoritest, tirsdag 8.april

Ca kl.12:30 får du vite om du går videre til neste runde, eller ikke. Liste (søkernummer, ikke navn) legges ut på www.niss.no. Du skal være på NISS for neste prøve kl.17:00. Her trenger du ikke ta med instrument.

Kl.17:00—18:45: Skriftlig felles teoritest for alle søkere som går videre. Denne dekker grunnleggende notasjon og teorikunnskap og ligner på teoritester ved andre høyskoleprogrammer, men den har ingen oppgaver knyttet til klassisk satslære eller til musikkhistorie (detaljer om innhold: se kriterieskjema).

Etter testen får du informasjon om klokkeslett når du skal møte til andre prøvespill.

   

Andre prøvespill, onsdag 9.april

Andre prøvespill varer i 30 minutter, og inneholder 3 deler: hovedinstrument, gehørtest, samtale.

I hovedinstrument-delen står du fritt i hva du vil fremføre innen en tidsramme på ca 10 minutter. På denne prøven skal alle spille med et komp, som enten kan være i form av en lydfil, eller medbrakte musikere (husk å gjøre det enklest mulig med opp-/nedrigg).

Denne gangen vil kommisjonen (to lærere og én 3.årsstudent) være mer opptatt av personlig uttrykk, originalitet / kreativitet, form- og sjangerforståelse, og musikalsk potensiale hos søkeren.

Gehørtesten skjer muntlig (detaljer om innhold: se kriterieskjema).

Samtalen er en oppfølging av del 2 (inkl. CV, vitnemål og vedlegg) i din søknad, samt oppfølgingsspørsmål/utdypninger til søknadens Del 3 Oppgave 1, Personlig søknad: «Hvorfor søker du Populærmusikk ved NISS?», samt eventuelle utdypninger ved Oppgave 2 Egenvurdering. Du vil også kunne bli spurt om hvorfor du har valgt å spille de låtene du har gjort på opptaksprøven.

Hva skjer ved eventuell sykdom

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle hovedinstrumentet etter det ordinære opptaket. Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må snarest sende skriftlig beskjed til NISS sin administrasjon vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve med vedlagt legeattest.

           

VURDERING OG RANGERING

50 % av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål, det vil si søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fått utstedt førstegangsvitnemål etter tre år i videregående opplæring.

Innen hver av disse gruppene, søkere med og uten førstegangsvitnemål, leder opptaksprosessen frem til en rangert inntaksliste per hovedinstrument hvor de med høyest posisjon tilbys plass. Det resterende av listen vil fungere som en rangert venteliste dersom en eller flere søkere skulle takke nei. Kvoten for førstegangssøkende gjelder opptaket som en helhet, sammensetningen innen hvert hovedinstrument vil avhenge av søkermassen.

Rangeringen er gitt av resultatene fra de to rundene med prøvespill korrigert og utfylt med vurderinger gitt av søknadsskjemaets del 2 og 3; CV, personlig søknad og egenvurdering.

Vurderingskriterier, første prøvespill:    

 • Musikalitet / uttrykk
 • Sound
 • Rytmefølelse / time
 • Teknisk nivå
 • Harmonisk nivå (gjelder ikke trommeslagere)
 • Generell instrumentbeherskelse

Vurderingskriterier, andre prøvespill, gehør, teori og opplysninger gitt ved søknad:  

 • Kunstnerisk kompetanse
 • Ferdigheter på hovedinstrument
 • Gehør
 • Teorikunnskap
 • Refleksjon
 • Kreativitet
 • Kommunikasjon
 • Motivasjon
 • Samarbeid
 • Arbeidsmoral              

En nærmere beskrivelse av de enkelte kriteriene finner du her.

           

Søknadsfrist

Søknadsfrist for studieåret 2014/2015 var 15. mars 2014.

Søknadsskjema finner du her.

Skriv ut Skriv ut Tips en vennTips en venn

Aktuelle kurs

Hva skjer?

Få nyhetsbrev fra NISS

Vil du ha oppdatert informasjon om våre arrangementer?

   

Meld deg på vår mailingliste:

 

 

Besøksadresse: Christian Krohgsgt. 2, 0186 Oslo - Postadresse: P.b. 9215 Grønland, 0134 Oslo
Tel: (+ 47) 22 05 75 50 - e-post: post@niss.no