NISS - Nordisk institutt for scene og studio

HØYSKOLE- OG

FAGSKOLESTUDIER

Du er her: Home / Spesialeffekter / Opptak /

Opptak til Spesialeffektutdanningen

KVALIFIKASJONSKRAV

For å bli tatt opp til studieprogrammet Spesialeffektutdanningen (SFX) kreves fullført og bestått videregående skole, det vil si oppnådd komplett vitnemål eller fagbrev/svennebrev. Allmennfaglige/ studiespesialiserende og yrkesfaglige linjer/program er likestilte.
Fra fylte 21 år i søknadsåret kan realkompetanse erstatte kravet om fullført og bestått videregående skole.
 

SØKNAD

En komplett søknad til Spesialeffektutdanningen (SFX) skal bestå av utfylt søknadsskjema og en CV hvor opplysningene er dokumentert med attesterte kopier. Søknaden skal blant annet inneholde:

 

 • en kort, personlig søknad sammen med egne forventninger til utdanningen
 • opplysninger om det søkes ut fra formal- eller realkompetanse
 • egne praktisk erfaringer med samarbeid
 • egen motivasjon for å søke utdanningen, herunder fremtidsplaner innenfor arbeidsfeltet
 • egen vurdering av sterke og svake sider sett opp mot fagfeltet

           

Søknaden kan vedlegges eksempler på egne arbeider, men dette er ikke et krav.

   

VURDERING OG RANGERING  

Ut fra opplysningene gitt i del 3 av søknadsskjema, i CV og i øvrige vedlegg, og et i et eventuelt intervju, settes det opp en rangert en inntaksliste hvor de med høyest posisjon tilbys plass. Det resterende av listen vil fungere som en rangert venteliste dersom en eller flere søkere skulle takke nei.  

Rangeringen er gitt av opplysningene gitt i søknad korrigert og utfylt med vurderinger gitt av intervjuet. Ved vurdering av søknad, og ved et eventuelt intervju, legges det vekt på følgende kriterier:

 

 • Motivasjon
 • Samarbeid
 • Arbeidsmoral
 • Kunstnerisk kompetanse
 • Refleksjon
 • Kreativitet
 • Kommunikasjon

               

En nærmere beskrivelse av de enkelte kriteriene finner du her.

Søknadsfrist

Søknadfrist for studieåret 2014/2015 var 15. mars 2014.

Søknadsskjema finner du her.

Skriv ut Skriv ut Tips en vennTips en venn

Aktuelle kurs

Hva skjer?

Få nyhetsbrev fra NISS

Vil du ha oppdatert informasjon om våre arrangementer?

   

Meld deg på vår mailingliste:

 

 

Besøksadresse: Christian Krohgsgt. 2, 0186 Oslo - Postadresse: P.b. 9215 Grønland, 0134 Oslo
Tel: (+ 47) 22 05 75 50 - e-post: post@niss.no