NISS - Nordisk institutt for scene og studio

HØYSKOLE- OG

FAGSKOLESTUDIER

Du er her: Home / Visuell kunst / Om utdanningen /

Visuell kunst

Student ved Kunstutdanningen

Høyskoleutdanningen i visuell kunst har som formål å utdanne kunstnere og visuelt kompetente aktører for aktiv deltakelse på den internasjonale arenaen for samtidskunst. Studiet skal stimulere til kritisk refleksjon og konseptuell tenkning, så vel som faglig integritet, forståelse og kunstnerisk utvikling. Studiet legger samtidig stor vekt på kommunikasjon, samarbeid og bevissthet om viktigheten av å aktualisere ervervet kunnskap.

Etter endt utdanning skal studentene kjennetegnes ved blant annet følgende:

  • høy faglig standard i forhold til studieprogrammets omfang og nivå
  • evne til å delta i, utvikle og utføre gode prosjekter
  • evne til å reflektere og forstå hvilken plass visuelle virkemidler har og kan ha i et samtidsperspektiv
  • forståelse av tendensene innen samtidskunsten

Det legges stor vekt på å utvikle studentenes kunstneriske og visuelle potensial, samt deres evne til å aktualisere sine konsepter og finne egne metodiske løsninger på prosessene. Arbeidsformene skal bidra til å utvikle studentenes evne til selvstendig arbeid så vel som til å inngå som en del av et team hvor sosiale prosesser og kulturell praksis leder til en felles kunstnerisk produksjon. Den individuelle utforskningen innen den enkelte students fordypningsområde vil likevel stå sentralt.

Realitetsorientert
Våre studenter brenner for faget sitt og har som mål å kunne leve av det. Derfor er det viktig at studentene har fokus på hva de vil gjøre etter endt studium, mens de studerer. Vi oppfordrer våre studenter til å begynne å etablere seg under studietiden dersom de ikke allerede har en fot innenfor kunstverdenen. Assistentoppdrag, utstillingsvirksomhet og oppdragsbasert prosjektarbeid følges aktivt opp av veiledere, og studentene kan bruke denne typen aktivitet direkte inn i prosjektarbeidet på skolen.  

STUDIEAVGIFT

Semesteravgift kr 39.000. I tillegg kommer registreringsavgift kr 1.000.

STUDIEFINANSIERING

Studentene kan søke lån, stipend og ekstra lån til skolepenger i Statens lånekasse for utdanning.  

MEDLEMSKAP I STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS (SiO)

Studentene på høyskolestudiene på NISS betaler en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) på kr 550. Les mer på sio.no

Aktuelle kurs

Hva skjer?

Få nyhetsbrev fra NISS

Vil du ha oppdatert informasjon om våre arrangementer?

   

Meld deg på vår mailingliste:

 

 

Besøksadresse: Christian Krohgsgt. 2, 0186 Oslo - Postadresse: P.b. 9215 Grønland, 0134 Oslo
Tel: (+ 47) 22 05 75 50 - e-post: post@niss.no